Název projektu: Výměna stavebního výtahu a VZV desta

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0./0.0/17_101/0013818

Popis projektu: Projekt je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti ve výrobě. Prostřednictvím projektu dojde k výměně technologie stroje a výtahu za víceúčelovou manipulativní techniku. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

 

Název projektu: Vývoj recyklovaného materiálu

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014361

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu je zintenzivnění vlastních inovačních aktivit za pomocí vysoké školy. Jejich nabídka spočívá v ověření možnosti výroby kompozitního materiálu ve smyslu využití rozptýlené výztuže v nestmelených materiálech, které budou vyráběny z recyklovaných materiálů. Tyto nestmelené směsi budou určeny pro použití v podkladních a ochranných vrstvách dopravních resp. inženýrských staveb.  Projekt je spolufinancován Evropskou unií.