Inženýrské a dopravní stavby

Infrastruktura, zasíťování a montáž vodovodů, kanalizací, vodohospodářských objektů, pozemních komunikací a veškerých typů parkovacích a odstavných ploch, dodávky speciálních stavebních konstrukcí. Provádíme jádrové vrty do průměru 500 mm.